Soustvarjamo zeleno zgodbo trajnostnega turizma

06.09.2021

Večina članov združenja visoke kulinarike JRE Slovenija že pridobila certifikat Zeleni ključ 

V združenju JRE smo podali pobudo, da člani svojo obstoječo zeleno politiko nadgradijo in jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje

Gašper Puhan, predsednik JRE Slovenije in tudi lastnik Galerije Okusov, je o akciji povedal: “Naše vrednote so neskončna strast do svojega poklica, izmenjava izkušenj, zavezanost k najvišjim standardom in skrb za lokalno okolje ter terroir. V letošnjem letu dajemo še poseben poudarek trajnostnemu vidiku, saj smo se člani zavezali k temu, da pridobimo certifikat Zeleni ključ.

“Verjamemo, da bomo skupaj z našimi člani, ki so pridobili trajnostne znake - s pobudami in spodbudami na področju trajnostnega razvoja okolja in družbe uspešno soustvarjali trajnostni turizem.” - Gašper Puhan, predsednik JRE Slovenija

Gostje prispevajo k varovanju okolja 

Zeleni ključ, je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE).

Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Gašper Puhan je o pridobivanju Zelena ključa povedal: “Velikokrat naš sektor opisujemo kot linearno pot od narave na krožnik, v resnici pa gost ni zadnja postojanka. S svojim obiskom restavracij, prispeva k uresničevanju vrednot vseh deležnikov, od kmetov, pridelovalcev, preko restavracij, partnerjev, do nenazadnje vseh ponudnikov storitev v turističnem sektorju.”

Člani se bodo preverili skozi postopek certificiranja za pridobitev mednarodnega trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – po kriterijih za gostinske obrate, nekateri člani pa istočasno tudi po kriterijih za namestitve. Posledično pa bomo zaprosili še za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev znaka za gostinske obrate Slovenia Green - CUISINE ter nekateri tudi znaka za namestitve - ACCOMMODATION. 

Simbol zaveze okolju in trajnostnemu razvoju 

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje.

Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.  

Kriteriji za restavracije/namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer

 • OKOLJSKO UPRAVLJANJE,
 • VKLJUČENOST OSEBJA,
 • INFORMIRANJE GOSTOV,
 • VODA,
 • PRANJE IN ČIŠČENJE,
 • ODPADKI,
 • ENERGIJA,
 • HRANA IN PIJAČA,
 • NOTRANJE OKOLJE,
 • ZELENE POVRŠINE,
 • KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,
 • AKTIVNOSTI V NARAVI in
 • ADMINISTRACIJA.

V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE so v obratih med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo in med seboj. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje vseh deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.

S pridobitvijo znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA IN ZAVEZE ZA TRAJNOSTNO GASTRONOMIJO SLOVENIJE, bodo obrati izpolnili tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine/Accommodation, s čimer se bodo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirali kot okolju in družbi prijazni gostinski obrati / namestitve. 

Diesen Beitrag teilen